Citáty

Láska,skrze niž spějeme k Bohu,

musí být nejvyšším z majáků,

které nás vedou životem.

                    S.N.Lazarev

Medicína neléčí,jen pomáhá nemocnému ulehčit útrapy.

Odkládá jeho problémy,aby se stačil zocelit duchovně.

Léčení je výchova lidí k lásce,dobrotě a duchovní jednotě se Stvořitelem.

                                                                            S.N.Lazarev

Láska k Bohu vám poskytuje možnost být šťastným,

ale v detajlech si štěstí musíte zasloužit sám.

                                        S.N.Lazarev

Nemoc je mechanismem,

který napravuje naše nesprávné vnímání světa.

                                        S.N.Lazarev

 Život je služba nám samým.

Můžeme obohatit vlastní život,

dát něco sami sobě a být tvořiví a šťastní jen potud,

pokud si to sami dovolíme.

                                Opravdoví lidé

Člověk sám neutkal předivo života

a je vněm pouhým vláknem.

Ať s tímto předivem naloží jakkoli,

naloží tak sám se sebou.

                            americký náčelník Seattle

Jediný způsob,jak obstát ve zkoušce,

je zkoušku podstoupit.Jinak to nejde.

                            náčelník Černá Labuť

Teprve až pokácíte poslední strom,

až otrávíte poslední řeku,

až ulovíte poslední rybu,

přijdete na to,že se peníze nedají jíst.

                            proroctví indiánského kmene Cree

Kdo může jít k prameni,ať nechodí ke džbánu.

                            Leonardo da Vinci

Pane,spáchal jsem nějaký hřích.

Neumím si vzpomenout,co zlého jsem vykonal,

ale odpusť mi moji vinu.

Pomoz mi,abych se v budoucnosti podobných chyb vyvaroval.    

                            S.N.Lazarev

Na to,že každý žijeme ve svém vlastním a odlišném světě,

mi připadá úžasné,že si vzájemně vůbec rozumíme.

                             Dan Millman

Mnohé z našich strachů jsou tenké jako papírový kapesníček

a jeden odvážný krok stačí k jejich protržení.

                              Brendan Francis