Etikoterapie

Etikoterapie je jednou z metod alternativní medicíny. Je jako oheň a voda. Jednou se při ní zlobíte či vztekáte, jindy se smějete nebo pláčete… začínáte vidět hlouběji do sebe, přicházíte na to, proč je vám smutno, co vás trápí nebo zlobí….jaké jsou příčiny vašich zdravotních potíží. Žádná nemoc totiž nepřichází náhodně, ocitáme se v důmyslném systému příčin a následků…

Příčinou je naše myšlení, tvorba negativních, destruktivních myšlenek… Důsledkem je slabost, pláč, vnitřní nesoulad, bolest, nemoc…

My sami vytváříme jak pozitivní, tak negativní myšlenky, vše má svůj odraz na našem zdraví, energetické hladině orgánů a orgánových soustav. Při terapii vám bude zjištěna energetická hladina vašich orgánů. Následuje terapie vedoucí k zamyšlení, poznání svých postojů, myšlenek a hledání příčin oslabení či špatné funkce orgánů.

Mnoho zdravotních potíží má příčinu v chybném pohledu na svět, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí, v námi nevyřešených mezilidských vztazích a destruktivních pocitech, jako je zloba, strach, křivda apod. Když v sobě tyto pocity delší dobu tzv.“pěstujeme“, nejsme už schopni si je mnohdy uvědomit a stávají se naší trvalou součástí. Navíc se tyto pocity a s tím spojené prožitky vtisknou hluboko do podvědomí. Dochází k tomu, že se odkloníme trvale od prvotního citu, který nás živí a to je Láska.

Mým úkolem-úkolem terapeuta, je tyto negativní pocity najít a pomoci vám je změnit, najít tak klid a pohodu, odpuštění…následně uzdravení.

Etikoterapie je určena pro ty z vás, kteří jsou ochotni vykročit na krásnou, ale náročnou cestu sebeobjevování. Je pro ty, kteří cítí zodpovědnost za své zdraví a chtějí pro uzdravení sami něco udělat.

Na závěr mohou být orgány energeticky posíleny.

V jednom sezení Vám budou poskytnuty tyto služby:

 

    - zjištění stavu energetických hladin jednotlivých orgánů

    - analýza příčin vzniklých tělesných obtíží

    - harmonizace energetických hladin jednotlivých orgánů a z toho vyplývajících tělesných obtíží

    - v případě potřeby lokální masáž

 

                   Netrapte se důsledkem, ale odstraňujme příčinu.

        „Tělo je pouze obalem duše. Je-li duše zdravá, je i tělo zdravé.

          Onemocní-li duše, onemocní i tělo“

                                                                                                 SOKRATES